torsdag, april 10, 2008

Bo någon annanstans

Några gånger har jag önskat att jag bott i Göteborg eller Stockholm för att kunna delta i alla litterära evenemang som ordnas där. I dag längtar jag till Helsingfors eftersom först Åsne Sejerstad och sedan Lionel Shriver kommer till Träffpunkt Akademen för att tala om sina nya böcker! Jag vill vara på plats!

Inga kommentarer: