söndag, november 15, 2009

Poststrukturalistiskt om pseudonymer

Häromdagen läste jag in mig på poststrukturalism och snubblade över det här citatet:

Men de "litterära" diskurserna kunde inte längre accepteras utan författarfunktion: oavsett vilken poetisk eller fiktiv text det än rör sig om, frågar man sig nu varifrån den kommer, vem som har skrivit den, vid vilken tidpunkt, under vilka omständigheter eller utifrån vilken grundtanke. [...] Och om texten genom en olycka eller en uttrycklig vilja från författarens sida når oss anonymt, blir "uppgiften" att så fort som möjligt spåra författaren. Den litterära anonymiteten är oss outhärdlig [...]. Författarfunktionen spelar i våra dagar en avgörande roll i vårt förhållande till litterära verk.
- Michel Foucault

Någon annan än jag som tänker på Hypnotisören-rumban...?

Inga kommentarer: